Bérlési feltételek

 • Érvényes személyi igazolvány vagy vezetői engedély
 • Lakcímkártya
 • Érvényes autóforgalmi engedély
 • Kaucio bizonyos utánfutók esetén
 1. A Bérlő köteles az utánfutót rendeltetésszerűen használni, a közlekedési előírásokat és a súlyokra vonatkozó előírásokat betartani.
 2. A bérlési idő alatt keletkezett károkat a Bérlő köteles a Bérbeadónak megtéríteni. Defekt esetén a Bérlő saját költségén köteles intézkedni a hiba elhárításáról.
 3. Az utánfutót kizárólag a bérlő használhatja, az idegen személy által okozott kár is a bérlőt terheli.
 4. A Bérlő köteles az utánfutót ugyanolyan tiszta állapotban visszahozni mint amilyen állapotban elvitte, ellenkező esetben a Bérbeadó tisztítási költséget számol fel.
 5. A Bérlő a kikölcsönzött utánfutó és forgalmi engedély átvételét aláírásával igazolja. 
 6. Külföldre az utánfutó, csak a Bérbeadó külön engedélyével vihető. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az autópálya használatakor amennyiben szükséges, úgy köteles az utánfutó forgalmi rendszámára e-maricát vásárolni. Az utánfutót a Bérlő saját költségén szállítja a Bérbeadó telephelyére külföldről is, bármilyen meghibásodás esetén.
 7. Amennyiben a Bérlő nem tudja visszaszolgáltatni az utánfutót, mert ellopták, megsemmisült, vagy teljesen használhatatlanná vált a Bérlő a bérelttel azonos típusú utánfutó árát fizeti meg, független a bérelt utánfutó aktuális állapotától.
 8. A ponyvával felszerelt utánfutót leponyvázni tilos!
 9. A szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogi viták elbírálására kikötik a Siklósi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
© 2011-2024 Molnár Utánfutó Kölcsönző Harkány, Malom-telep 1, +36/30-498-2364 | Minden jog fenntartva
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!